(+47) 48200406

Brannvernlederkurs

Brannvernlederkurs

Et krav fra norske myndigheter. Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder.

Formål: Catch112 AS tilbyr kurs i brannvern med det formål å sertifisere brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Innhold: Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og kundens behov

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
- Lover og forskrifter
- Brannvernlederens arbeid og ansvar
- Brannteori
- Innføring i slukkemidler
- Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
- Hvordan holde lærerike øvelser

 

Share Button
Scroll to Top